Powrót

Wystawa „Wymodlone obrazy” częścią stałej ekspozycji Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach.

Wymodlone obrazy

W piątek 12 maja 2023 odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w podominikańskim klasztorze w Sejnach. W muzeum powstały cztery wystawy stałe oparte na materiałach multimedialnych, które tworzą cykl Muzeum Kresów Wschodnich:

  • „Historia Kresów Wschodnich”;
  • „Wielokulturowość Kresów Wschodnich”;
  • „Ludzie Kresów Wschodnich”;
  • „Mitologia Kresów Wschodnich”.

W muzeum można poznać historię Kresów Wschodnich, ich wielokulturowość i wpływ, jaki miały na sztukę, literaturę, a także myśl polityczną.

Na wydarzenie przybyli między innymi biskup ełcki Jerzy Mazur, biskup wyłkowyski Rimantas Norvila, Profesor Piotr Gliński, wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego, parlamentarzyści, oraz samorządowcy, duchowni i mieszkańcy.

W ramach stałej ekspozycji na pierwszym piętrze klasztoru, Fundacja Creare Aude udostępniła 38 cechowych i ludowych polskich obrazów religijnych z XVII-XIX wieku stanowiących wystawę „Wymodlone obrazy”.

Cieszymy się, że po latach ciężkiej, bardzo trudnej pracy związanej z renowacją wnętrz klasztoru, mogliśmy podzielić się naszą pasją i zaprezentować kolekcję malarstwa w tak pięknym i reprezentacyjnym miejscu.