Wystawa w Klasztorze Pokamedulskim na Wigrach

We współpracy z Fundacją Wigry Pro zorganizowaliśmy wystawę Polskiego Malarstwa Sakralnego zatytułowaną „Wymodlone obrazy”, którą można było zwiedzać w Domu Królewskim Klasztoru Pokamedulskiego na Wigrach do końca 2020 roku.

Wystawa zawierała ponad 50 wyjątkowych dzieł sztuki z XVII, XVIII i XIX wieku, które zostały stworzone na obszarach polskich w ludowych i cechowych warsztatach. Ponad 150 lat temu obrazy te stanowiły obowiązkowy element wystroju domu lub wiejskiej chaty. Przywożone jako najcenniejsza pamiątka z pielgrzymki lub kupowane na odpustach są obecnie przykładem dawnej pobożności i zwyczajów ludowych. Wśród ciekawych przedstawień wizerunków Najświętszej Marii Panny można było zobaczyć Matkę Bożą Kodeńską, Dzikowską, Passawską, Gidelską, Pasierbicką oraz oczywiście Matkę Boską Częstochowską. Najstarszym z prezentowanych obrazów była „Ostatnia Wieczerza” z 1623 roku. Obrazy wykonane są w różnych stylach i warsztatach, dzięki czemu możliwe jest porównanie stylistyki częstochowskiej, żywieckiej czy małopolskiej. Na szczególną uwagę zasługuje warsztat żywiecki, reprezentowany przez prace Wincentego Chrząstkiewicza. Ciekawostką są również obrazy dwustronne będące w przeszłości chorągwiami procesyjnymi, pochodzące z pogranicza polsko – ukraińskiego.