O Fundacji

Fundacja CREARE AUDE

Fundacja CREARE AUDE jest organizacją pozarządową o charakterze „non profit‘’, działającą w obszarze kultury i sztuki.

„Creare Aude” to inaczej „Miej odwagę tworzyć”. W swoich działaniach chcemy promować aktywną postawę i zachęcać do kreatywności aby czerpiąc z dziedzictwa naszej kultury ciągle ją ubogacać.

Celem naszej Fundacji jest:

  • wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz jej upowszechnianie,
  • ułatwianie i zwiększanie dostępu społeczeństwa do kultury i sztuki,
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • organizację wydarzeń artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych,
  • finansowanie stypendiów, szkoleń, seminariów, konferencji, wydawnictw i publikacji,
  • wspieranie instytucji kulturalnych i naukowych oraz kampanii informacyjnych i społecznych.
ZAK-PROJEKTY-WIGRY3

Statut Fundacji