O Fundacji

Fundacja CREARE AUDE

Fundacja CREARE AUDE jest organizacją pozarządową o charakterze „non profit‘’, działającą w obszarze kultury i sztuki.

„Creare Aude” to inaczej „Miej odwagę tworzyć”. W swoich działaniach chcemy promować aktywną postawę i zachęcać do kreatywności aby czerpiąc z dziedzictwa naszej kultury ciągle ją ubogacać.

Celem naszej Fundacji jest:

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

ZAK-PROJEKTY-WIGRY3

Statut Fundacji