• Święty Wawrzyniec
  • Autor nieznany
  • przełom XVIII/XIX wieku
  • Malarstwo ludowe
  • olej na płótnie
  • 39
  • 79,0 cm x 62,0 cm

Święty Wawrzyniec

Autor nieznany, przełom XVIII/XIX wieku, warsztat nieznany

Obraz prezentuje charakterystyczne, choć mniej popularne przedstawienie jednego z pierwszych świętych – Wawrzyńca (Laurent). Święty zwykle przedstawiany jest w pozycji stojącej z rusztem trzymanym w ręku. W tym przedstawieniu św. Wawrzyniec unosi się nad rozpalonym rusztem, na którym zginął śmiercią męczeńską. Anioł unoszący się nad św. Wawrzyńcem nakłada mu koronę, trzymając jednocześnie w ręku gałązkę palmy będącą atrybutem świętego Wawrzyńca. Bardzo podobne kompozycyjnie ujęcie św. Wawrzyńca można spotkać na obrazkach dewocyjnych z przełomu XVIII/XIX wieku. Mogły być one inspiracją dla tego przedstawienia.

Wawrzyniec był jednym z siedmiu diakonów Kościoła rzymskiego za czasów papieża Sykstusa II. Właśnie jemu papież Sykstus II powierzył administrację dóbr kościelnych oraz opiekę nad ubogimi Rzymu. Zmarł śmiercią męczeńską 10 sierpnia 258 roku w Rzymie nie chcąc wydać dóbr kościelnych cesarzowi Walerianowi. Św. Wawrzyniec jest patronem diecezji pelplińskiej, miasta Norymbergi, bibliotekarzy, kucharzy, piekarzy, uczniów, studentów, ubogich, bibliotek, administratorów, straży pożarnych, wszystkich zwodów, które są bezpośrednio związane z ogniem.

Wawrzyniec należał do bardzo popularnych świętych zarówno w Europie jak i Polsce. W Polsce jest obecnie ponad 100 kościołów pod jego wezwaniem.