• Matka Boska Passawska
  • Autor nieznany
  • II połowa XIX wieku
  • Malarstwo ludowe
  • olej na płótnie
  • 26
  • 65,5 cm x 45,5 cm

Matka Boska Passawska

Autor nieznany, II połowa XIX wieku, warsztat nieznany

Wizerunek Matki Bożej Passawskiej. Obraz jest polską XIX wieczną kopią obrazu z sanktuarium w Passau w Niemczech na granicy z Austrią. Szaty Matki Boskiej i Dzieciątka malowane są jednowymiarowo. W stosunku do oryginału dodano 12 gwiazd i korony.

Pierwowzór obrazu Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych zwany Matką Boską Passawską wyszedł spod pędzla niemieckiego malarza Lucasa Cranacha Starszego i obecnie znajduje się w katedrze w Innsbrucku w Austrii. Obraz był tak piękny, że w 1622 roku została wykonana wierna kopia i umieszczona w kaplicy, a następnie w większej katedrze w miejscowości Passau (Passawa) – obecnie w Niemczech. Kult obrazu z Passawy przerósł sławę oryginału. Obecnie Passawa to jedno z najbardziej znanych miejsc pielgrzymkowych w Niemczech i Austrii. Wierni z Austrii i Bawarii nazywają Matkę Bożą Passawską – „Maria Hilf” czyli po niemiecku „matko pomóż”, a charakterystyczne wizerunki „Maria Hilf” są tak popularne w południowych Niemczech i Austrii jak u nas Matka Boska Częstochowska. W Polsce wizerunek stał się popularny od czasów odsieczy wiedeńskiej, rozpowszechniany przez powracające spod Wiednia wojska polskie. W Warszawie na Krakowskim Przedmieściu niedaleko Placu Zamkowego znajduje się rzeźba autorstwa Józefa Bellottiego z 1683 roku i podarowana królowi Sobieskiemu na pamiątkę wiktorii wiedeńskiej. Jest to rzeźbiona figura Matki Boskiej Passawskiej, drugi po kolumnie Zygmunta najstarszy pomnik w Warszawie.