• Matka Boska Dzikowska
  • Autor nieznany
  • II połowa XIX wieku
  • Malarstwo ludowe
  • olej na płótnie
  • 85
  • 67,0 cm x 54,0 cm

Matka Boska Dzikowska

Autor nieznany, II połowa XIX wieku, warsztat częstochowski

Obraz jest XIX wieczną kopią obrazu Matki Boskiej Dzikowskiej. Stylistycznym pierwowzorem dla tej kopii może być obraz znajdujący się w Muzeum w Bochni. Spośród innych wizerunków dzikowskich ten jest najprościej malowany, gubiący istotne szczegóły oryginału. Być może powstał w jednym z pośledniejszych warsztatów częstochowskich jako kopia wspomnianego obrazu z Bochni. Twarze malowane są stosunkowo starannie, natomiast pozostała część obrazu wykańczana była przez niewykwalifikowanych pomocników, często rodzinę. Ciekawie wygląda muskularny mały Jan Chrzciciel ściskający baranka o ludzkiej twarzy i nieproporcjonalnie długiej szyi. Przykłady takich prostych obrazów Matki Boskiej Dzikowskiej możemy spotkać w przydrożnych kapliczkach np. we wsi Wilkowisko w powiecie limanowskim, dzie w kapliczce z 1890 roku znajduje się bardzo podobny obraz.

Oryginalny obraz św. Rodziny nazywany obrazem Matki Boskiej Dzikowskiej został namalowany w I połowie XVI wieku w typie manieryzmu flamandzkiego. W drugiej połowie XVII wieku jego właścicielem został Jan Tarnowski. Obraz zawisł w prywatnych pokojach, a następnie w kaplicy na zamku w Dzikowie, siedzibie rodu Tarnowskich. Za sprawą licznych cudów w 1675 r. uznano obraz za łaskami słynący. Do opieki nad cudownym obrazem sprowadzono ojców Dominikanów. Od 1678 r. do dnia dzisiejszego obraz znajduje się kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy klasztorze dominikańskim. Koronacja papieska obrazu miała miejsce w 1904 r. za pontyfikatu papieża Piusa X.