• Chorągiew procesyjna. Trójca Święta
  • Autor nieznany
  • początek XIX wieku
  • Malarstwo ludowe
  • olej na płótnie
  • 5A
  • 66 cm x 49 cm

Chorągiew procesyjna. Trójca Święta

Autor nieznany, początek XIX wieku, warsztat łemkowski

Obraz był w przeszłości chorągwią procesyjną, stąd jego dwustronny charakter. Jest to typowe przedstawienie tematu Trójcy Świętej. Jezus trzyma najprawdopodobniej zwoje symbolizujące tradycyjnie przedstawiany Stary Testament oraz krzyż, Bóg Ojciec przedstawiony jest jako starzec z symbolem ziemi. Nad obiema postaciami góruje Duch Święty przedstawiony pod postacią gołębicy na tle promieniującego światła.

Prezentowane przedstawienie należy do typu Nowotestamentowego, popularnego w świecie zachodnio-chrześcijańskim. Początki tego typu ikonograficznego sięgają XVII w. Kompozycja zwana „Wspólny Tron” zbudowana jest w oparciu o trzy postacie tworzące Trójcę Świętą. Chrystus i Bóg-Ojciec zasiadają na ławie-tronie co znaczy iż wspólnie sprawują władzę. Nieznacznie powyżej ich głów unosi się gołębica symbolizująca Ducha Świętego. Zamiast tronu lub ławy mogą też występować obłoki wskazujące na niebiański charakter ich zwierzchnictwa. Postacie Chrystusa i Boga-Ojca często przechylają się ku sobie sugerując dyskusję na temat świata i zbawienia.