Blog

This sub content title section you can add you real content.

Prelekcja i odsłonięcie obrazu „Cud w Morelli św. Wincentego Ferreriusza”

Podczas tegorocznej Nocy Muzeów w dniu 18 maja 2024 roku uczestniczyliśmy w odsłonięciu obrazu „Cud w Morelli św. Wincentego Ferreriusza” autorstwa Wojciecha Poziemskiego z 1765 roku. Wydarzeniu, które miało miejsce w Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach towarzyszyły dwie prelekcje, prezentujące ikonografię tego cudu w malarstwie europejskim oraz polskim, przygotowane i poprowadzone przez Marcina Błaszczyka z […]

Św. Wincenty Ferreriusz i cud w Morelli w polskim malarstwie

W opracowaniu dotyczącym ikonografii cudu wskrzeszenia poćwiartowanego dziecka w malarstwie zachodnim i ameryki łacińskiej pokazałem, że temat ten był bardzo popularny i obecny w malarstwie od okresu schyłku gotyku aż do późnego baroku [1]. Zaprezentowałem odmienne stylistycznie obrazy pokazujące w różnym ujęciu ten niezwykły cud jakiego dokonał św. Wincenty Ferreriusz. W poniższym opracowaniu skupię się […]