Malowane wizerunki Matki Boskiej Skępskiej

Zapraszam do zapoznania się z ciekawą historią sanktuarium Matki Bożej Skępskiej oraz ludowym kultem, który objawia się od końca XVIII wieku do dziś w twórczości ludowych rzeźbiarzy tworzących kopie cudownej figury. Źródłem inspiracji będzie niezwykle rzadki olejny obraz Marki Boskiej Skępskiej. Historia sanktuarium w Skępem i cudownej figury Matki Bożej Na Ziemi Dobrzyńskiej w miejscowości […]