Ryciny Matki Boskiej Sejneńskiej

Standardem wśród znanych sanktuariów i miejsc kultu są druki ulotne i obrazki święte promujące dane miejsce i kult wśród wiernych i pielgrzymów. Nasze najsłynniejsze sanktuarium na Jasnej Górze było rytowane już od XVI wieku i zasięg tych obrazów wykraczał daleko poza granice Rzeczypospolitej. Mniejsze lokalne ośrodki zwykle mogły sobie pozwolić na zamówienie mniejszej ilości takich […]