• Święta Rodzina z Miedniewic
  • Autor nieznany
  • początek XX wieku
  • Malarstwo ludowe
  • przedwojenny obraz dewocyjny, odbitka na papierze
  • 107
  • 47 cm x 37 cm

Święta Rodzina z Miedniewic

Autor nieznany, początek XX wieku, druk dewocyjny

Jest to przedwojenny pamiątkowy druk dewocyjny, którego sprzedaż miała zasilać dochody klasztoru w Miedniewicach. Jest to dokładna kopia cudownego ludowego kolorowanego drzeworytu o wymiarach 50 x 50 cm, który jest umieszczony w głównym ołtarzu w miedniewickim sanktuarium i zakryty obecnie ozdobną sukienką.

Historia cudownego obrazka. W 1674 r. chłop z miedniewickiej wsi – Jakub Trojańczyk udał się z pielgrzymką do sanktuarium w Studziannie. Jako najtańszą z pamiątek z pielgrzymki, Jakub zakupił ludowy drzeworyt z 1671 roku przedstawiający obraz Matki Bożej Świętorodzinnej ze Studziannej. Po powrocie do Miedniewic, pobożny Jakub zawiesił obrazek na drewnianym słupie w stodole, w miejscu, gdzie codziennie ciężko pracował. Wkrótce wokół stodoły zaczęły się dziać dziwne rzeczy opisane w księgach parafialnych. Zaczęto odnotowywać liczne cuda i ozdrowienia. Komisja kościelna uznała w 1677 r., że obrazek ma cudowną moc. W klasztornych księgach zachowały się zapisy aż 433 cudów z lat 1675–1825. Kapituła Watykańska przeszło sto lat od początku tych niezwykłych wydarzeń w 1764 r. uznała go za cudowny i zadecydowała, że ma być on ukoronowany. Koronacja obrazka nastąpiła w 1767 roku, koronami wysadzanymi brylantami, które ufundowali król Stanisław August Poniatowski oraz księżne Izabela Czartoryska i Anna Ogińska. W miejscu dawnej stodoły staraniem ówczesnego właściciela Miedniewic – Grudzińskiego wybudowano już w 1676 r. drewnianą kapliczkę i sprowadzono OO. Reformatorów. Coraz liczniejsze pielgrzymki wymusiły wybudowanie nowej, większej murowanej świątyni. Obecny kościół pochodzi z lat 1737 – 1748 r., a zaprojektowali go najprawdopodobniej Józef Fontanna wraz z Tomaszem II Bellottim. Do dziś z tyłu ołtarza znajduje się słup ze stodoły na której w 1674 r. zawieszony był święty obrazek. Świątynia wraz z dobudowanym później klasztorem stanowi perłę architektury barokowej na zachodnim Mazowszu.

Skromny obrazek z Miedniewic został koronowany dużo wcześniej niż jego pierwowzór ze Studziannej i należy do „elitarnej” grupy 28 obrazów i figur koronowanych w I Rzeczypospolitej.