• Św. Anna nauczająca Maryję
  • Autor nieznany
  • początek XIX wieku
  • Malarstwo ludowe
  • olej na płótnie
  • 7
  • 86 cm x 59 cm

Św. Anna nauczająca Maryję

Autor nieznany, początek XIX wieku, warsztat łemkowski

Obraz olejny przedstawia św. Annę nauczającą Maryję. Św. Anna zgodnie z tradycją przedstawiona jest jako starsza kobieta. Zgodnie z tradycją Anna urodziła Maryję 8 września w wieku 45 lat. Święta Anna siedząc w fotelu trzyma na ręce otwartą świętą księgę i uczy stojącą u boku małą Maryję. W obrazie widoczne jest częste dla tego typu prac niezachowanie proporcji ciała. Wnętrze pomieszczenia przedstawione jest w sposób uproszczony, kolorystyka jest stonowana. Stylistyka pracy wskazuje, że obraz mógł pochodzić z tego samego kościoła i być malowany przez tego samego autora co chorągiew procesyjna ze św. Anną i św. Michałem Archaniołem.

Informacje o matce Maryi znajdują się w Protoewangelii Jakuba i Ewangelii Pseudo-Mateusza. Kult św. Anny istniał od wczesnych wieków chrześcijaństwa zarówno w kościele Wschodnim jak i Zachodnim. Ulubionym tematem malarskim jest nauczanie małej Maryi Pisma Świętego przez św. Annę.