• Matka Boska Szkaplerzna
  • Autor nieznany
  • II połowa XIX wieku
  • Malarstwo ludowe
  • olej na płótnie
  • 88
  • 62,0 cm x 52,5 cm

Matka Boska Szkaplerzna

Autor nieznany, II połowa XIX wieku, warsztat częstochowski

Obraz przedstawia Matkę Boską Szkaplerzną. Obraz jest ludowym połączeniem trzech popularnych wzorców. Układ kompozycyjny jest zaczerpnięty z wizerunku Matki Boskiej Śnieżnej, bardzo popularnej w Rzeczypospolitej od XVI w. Często do wizerunków tych domalowywano szkaplerz, stąd przykłady kopii obrazów Matki Boskiej Śnieżnej ze szkaplerzem. Twarz Jezusa, Matki Bożej, korony Klemensa XI i szaty są z kolei kopią wizerunku jasnogórskiego. Na ludowy charakter kompilacji wskazuje również dość dowolne podejście do ilości gwiazd, których jest jedynie 10 a powinno być 12. Na terenie I Rzeczypospolitej istniało aż 28 klasztorów karmelitów bosych, być może jest to kopia obrazu z Czernej.

Pierwowzorem prezentowanego dziś obrazu jest Matka Boża Śnieżna w Rzymie („Santa Maria Maggiore”). Pozwolenie na wykonywanie kopii obrazu zostało dane św. Franciszkowi Borgiaszowi w 1569 r. przez papieża Piusa V. Od tego momentu liczne kopie tego obrazu rozpowszechniły się w Europie i Rzeczypospolitej. Jezuicki kościół w Jarosławiu był miejscem, gdzie znalazła się pierwsza w Polsce kopia obrazu Matki Bożej Śnieżnej. O popularności tego typu wizerunku na ziemiach Rzeczypospolitej niech świadczy fakt, że Synod Krakowski bp. Marcina Szyszkowskiego z 1621 roku zalecił obraz jasnogórski i obraz „Salus Populi Romani” jako wzory do naśladowania.