• Matka Boska Passawska
  • Autor nieznany
  • 1821 lub 1827 rok
  • Malarstwo ludowe
  • olej na płótnie
  • 27
  • 53,5 cm x 44,0 cm

Matka Boska Passawska

Autor nieznany, 1821 lub 1827 rok, warsztat nieznany

Wizerunek Matki Bożej Passawskiej. Obraz jest polską XIX wieczną kopią obrazu z sanktuarium w Passau w Niemczech na granicy z Austrią. Typowy przykład malarstwa cechowego powielający bardzo popularny wizerunek.

Pierwowzór obrazu Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych zwany Matką Boską Passawską wyszedł spod pędzla niemieckiego malarza Lucasa Cranacha Starszego i obecnie znajduje się w katedrze w Innsbrucku w Austrii. Obraz był tak piękny, że w 1622 roku została wykonana wierna kopia i umieszczona w kaplicy, a następnie w większej katedrze w miejscowości Passau (Passawa) – obecnie w Niemczech. Kult obrazu z Passawy przerósł sławę oryginału. Obecnie Passawa to jedno z najbardziej znanych miejsc pielgrzymkowych w Niemczech i Austrii. Wierni z Austrii i Bawarii nazywają Matkę Bożą Passawską – „Maria Hilf” czyli po niemiecku „matko pomóż”, a charakterystyczne wizerunki „Maria Hilf” są tak popularne w południowych Niemczech i Austrii jak u nas Matka Boska Częstochowska. Do Polski obrazy docierają przez Dolny Śląsk jednak prawdziwą popularność zyskują od czasów odsieczy wiedeńskiej, rozpowszechniane przez powracające spod Wiednia wojska polskie. W Warszawie na Krakowskim Przedmieściu niedaleko Placu Zamkowego znajduje się rzeźba autorstwa Józefa Bellottiego z 1683 roku i podarowana królowi Sobieskiemu na pamiątkę wiktorii wiedeńskiej. Jest to rzeźbiona figura Matki Boskiej Passawskiej, drugi po kolumnie Zygmunta najstarszy pomnik w Warszawie.