Matka Boska Gidelska
gidelska
  • Matka Boska Gidelska
  • Autor nieznany
  • XIX wiek
  • Malarstwo ludowe
  • olej na blasze
  • 12
  • 25,5 cm x 18 cm

Matka Boska Gidelska

Autor nieznany, XIX wiek, warsztat małopolski

Obraz olejny przedstawia historię znalezienia cudownej figurki podczas orki przez chłopa o nazwisku Czeczek. Święta figurka Matki Boskiej przedstawiona jest w dwóch planach: ziemskim i niebiańskim. W części ziemskiej, jako znaleziona w ziemi przez chłopa, w części niebiańskiej górująca nad całym obrazem. Scena znalezienia figurki przedstawiona jest niezwykle sugestywnie. Na widok znalezionej w polu bijącej cudownym blaskiem figurki, klęczą dwa woły ciągnące pług, równie zaskoczony znaleziskiem jest klęczący w „kościuszkowskim” ubiorze sam chłop. W obrazie zwraca uwagę nieporadne ale typowe i na swój sposób urocze dla warsztatów cechowych, przedstawienie twarzy wołów o ludzkich cechach. Na tle typowych wizerunków gidelskich obraz charakteryzuje się przemyślaną oszczędnością środków artystycznych i wysokim poziomem warsztatu malarskiego. Obraz Matki Boskiej Gidelskiej i Oko Opatrzności Bożej malował ten sam artysta.

Cudowna figurka Matki Boskiej wielkości 9 cm zdobi do dziś ołtarz Bazyliki Matki Bożej w Gidlach. Co roku w pierwszą niedzielę maja ma miejsce Kąpiółka czyli uroczysta msza święta odpustowa, podczas której w poświęconym winie zostanie zanurzona łaskami słynącą figurka Matki Bożej Gidelskiej.