• Matka Boska Dzikowska
  • warsztat Chrząstkiewiczów przypisywany
  • XIX wiek
  • Malarstwo ludowe
  • olej na płótnie
  • 42
  • 76,5 cm x 60,0 cm

Matka Boska Dzikowska

warsztat Chrząstkiewiczów przypisywany, XIX wiek, warsztat żywiecki

Obraz jest XIX wieczną kopią obrazu Matki Boskiej Dzikowskiej. W stosunku do oryginału coraz mniej zrozumiałe symboliczne ptaki karmiące się „chlebem i winem” ze stołu Pańskiego zostały zastąpione św. Janem Chrzcicielem, który trzyma w ręku krzyż z szarfą z łacińskim napisem: „Ecce Agnus Dei” („Oto Baranek Boży”). Bardzo podobne stylistycznie przedstawienie znajduje się z kościele w Dąbrowie Tarnowskiej. Fragmenty szat zdobione są wypukłą fakturą („grzebykowanie”). Obraz posiada podpis, niestety dość zniszczony:
„PRAWDZIWY WIZERUNEK OBRAZU PANNY MARYI DZIKOWSKIEY CUDAMI SŁYNĄCEGO OD R:P. … U DOMINIKANÓW R.P. 18..”.
Analiza porównawcza pozwala przypisać autorstwo rodzinie Chrząstkiewiczów – malarzy żywieckich. Rodzina Chrząstkiewiczów zaliczana jest do grona najbardziej znanych i wziętych artystów rejonu dzisiejszego pogranicza polsko-słowackiego w XIX wieku.

Oryginalny obraz św. Rodziny nazywany obrazem Matki Boskiej Dzikowskiej został namalowany w I połowie XVI wieku w typie manieryzmu flamandzkiego. W drugiej połowie XVII wieku jego właścicielem został Jan Tarnowski. Obraz zawisł w prywatnych pokojach, a następnie w kaplicy na zamku w Dzikowie, siedzibie rodu Tarnowskich. Za sprawą licznych cudów w 1675 r. uznano obraz za łaskami słynący. Do opieki nad cudownym obrazem sprowadzono ojców Dominikanów. Od 1678 r. do dnia dzisiejszego obraz znajduje się kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy klasztorze dominikańskim. Koronacja papieska obrazu miała miejsce w 1904 roku za pontyfikatu papieża Piusa X. Matka Boska Dzikowska jest patronką Tarnobrzega.