• Chorągiew procesyjna. Chrystus Arcykapłan (?)
  • Autor nieznany
  • XVIII/XIX wiek
  • Malarstwo ludowe
  • olej na płótnie
  • 117A
  • 67 cm x 56 cm

Chorągiew procesyjna. Chrystus Arcykapłan (?)

Autor nieznany, XVIII/XIX wiek, warsztat łemkowski

Obraz był w przeszłości chorągwią procesyjną, stąd jego dwustronny charakter. Brak podpisów nie pozwala na jednoznaczne określenie kogo widzimy na obrazie, jednak najbardziej prawdopodobną tezą jest to, że mamy do czynienia z Chrystusem Arcykapłanem (Chrystusem Wielkim Arcykapłanem). W Ewangeliach Jezus ani razu nie nazwał się ani kapłanem ani arcykapłanem. Przedstawienie Chrystusa jako Arcykapłana oparte na starotestamentowym proroctwie (Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka, Ps 110,4) – skomentowane później w Liście do Hebrajczyków (Hbr 5,6), ukazujące Chrystusa w kapłańskiej szacie.

Przedstawienia Chrystusa Arcykapłana nie należą do częstych i popularnych, choć pojawiają się często w kompozycji Deesis. Od XIV wieku wizerunek ten zaczął się stopniowo rozpowszechniać – z Bizancjum przejęty został przez tradycję ikonograficzną na Bałkanach oraz na Rusi.

W tym przedstawieniu Chrystus ubrany jest w szaty biskupie, na głowie ma tiarę lub koronę, a na piersiach omoforion zdobiony krzyżami. Teologia ikony „Chrystusa Króla Królów lub Wielkiego Arcykapłana” jest pewnym rozwinięciem teologii ikony Chrystusa Pantokratora.